Notă de informare privind prelucrarea datelor

PREAMBUL

Biofarm S.A. este deplin raspunzatoare de procesarea datelor cu caracter personal pe care le colecteaza in desfasurarea cotidiana a activitatilor sale si va garanteaza protectia acestor date cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul GDPR”).

Prezentul document explica tipul de date personale pe care le procesam, modul si motivul pentru care le procesam si durata pentru care pastram aceste date cu caracter personal.

INFORMATII GENERALE

1.1. Biofarm este un operator de date cu caracter personal, asa cum este definit de legislatia in vigoare, mai exact, Regulamentul GDPR. Aceasta inseamna ca detine controlul datelor cu caracter personal colectate si decide asupra modului de prelucrare. Drept urmare, Biofarm a implementat in procesele de afaceri o serie de politici, proceduri, masuri tehnice si organizationale pentru securizarea acestor date si pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.

2. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Biofarm prelucreaza date cu caracter personal despre dumneavoastra atunci cand vizitati website-ul Biofarm www.bixtonim.ro vom colecta informatii despre dumneavoastra utilizand fisiere denumite “cookies”, fisiere de mici dimensiuni pe echipamentul dumneavoastra. Cookie-urile nu sunt virusi, ci fisiere de date care ne permit sa va identificam la urmatoarea vizita pe website-ul nostru, pentru a imbunatati si personaliza serviciile pe care vi le oferim prin intermediul website-ului nostru. Mai multe detalii puteti citi in politica noastra de cookie-uri.

Biofarm va putea sa prelucreze datele dumneavoastra in baza consimtamantului expres si liber exprimat. Prin consimtamant al persoanei vizate intelegem orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

3. SCOPUL SI LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Biofarm utilizeaza datele dumneavostra cu caracter personal in mod legal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile si in totala conformitate cu prevederile Regulamentului  GDPR, specific art. 6.1, astfel:

3.1 In baza consimtamantului dumneavoastra, pentru:

 • Oferte publicitare;

3.2. In baza interesului legitim, pentru:

 • Comunicarea cu dumneavoastra
 • Informari despre compania Biofarm
 • Informari despre produsele Biofarm
 • Informari despre studiile clinice Biofarm
 • Pentru dezvoltarea serviciilor noastre potrivit nevoilor si cerintelor dumneavoastra;
 • Pentru operarea eficienta a sistemelor si aplicatiilor IT&C de colectare, stocare si procesare a informatiilor comerciale;
 • Pentru imbunatatirea securitatii sistemelor si aplicatiilor IT&C.
 • Pentru comunicari privind evenimentele Biofarm (inclusiv poze sau filmari de le evenimentele Biofarm)

3.3 Pentru executarea contractelor comerciale:

 • In intocmirea si transmiterea de oferte comerciale pentru contracte comerciale;
 • In livrarea serviciilor contractate si pentru indeplinirea obligatiilor contractuale;
 • Pentru suport tehnic necesar executarii contractului.

3.4 Pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale:

 • In cazul cererilor primite de la autoritatile de stat competente vom coopera si furniza date, inclusiv date cu caracter personal, cu verificarea atenta a legalitatii acestor cereri;
 • Vom coopera cu autoritatile competente in situatii care implica activitati ilegale, activitati de frauda s.a., furnizand date (inclusiv date cu caracter personal) dupa ce verificam legalitatea cererilor.

3.5 Pentru apararea drepturilor noastre legale:

In cazul incalcarii drepturilor Biofarm, a utilizatorilor, a angajatilor si a altor persoane vizate, sau in cazurile prevazute de lege.

In cazul in care vom avea nevoie sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in alte scopuri decat cele descrise in acest document, o vom face doar cu informarea sau consimtamantul dumneavoastra aprioric (exprimat in prealabil).

4. MODUL DE STOCARE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL. MASURILE DE SECURITATE.

Datele cu caracter personal colectate de catre Biofarm sunt prelucrate in Uniunea Europeana, in locatiile Biofarm, la furnizori de servicii a infrastructurii IT&C si/sau furnizori de aplicatii specifice.

In dezvoltarea infrastructurii IT&C Biofarm a tinut cont de cele mai bune practici din domeniu, astfel:

 • Aplicatiile specifice activitatii Biofarm sunt actualizate periodic pe masura ce furnizorii de tehnologie publica patch-uri;
 • Serverele si echipamentele utilizatorilor interni sunt protejate cu aplicatii anti-virus si anti-malware;
 • Echipamentele utilizatorilor interni si anumite baze de date critice vor fi protejate cu aplicatii de criptare;
 • Accesul la sisteme si aplicatii al utilizatorilor este controlat si monitorizat;
 • Infrastructura critica de comunicatii este asigurata cu sisteme de alimentare cu energie de urgenta.

Biofarm nu va face publice si nu va transfera catre entitati neautorizate datele dumneavoastra personale.

5. DURATA STOCARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavostra cu caracter personal vor fi stocate strict pe durata necesara indeplinirii scopului pentru care au fost colectate sau pe durata impusa de indeplinirea obligatiilor legale.

Dupa expirarea perioadei de stocare, datele dumneavostra cu caracter personal vor fi sterse.

6. ACCESUL TERTILOR LA INFORMATIILE DUMNEAVOASTRA

Informatiile nu sunt impartasite cu companii terte, cu exceptia furnizorilor de servicii ce fac site-ul nostru utilizabil si a furnizorilor indispensabili in executarea obligatiilor contractuale asumate.
Biofarm poate uneori sa fie obligata sa dezvaluie datele dumneavoastra unor terte parti, cum ar fi autoritatile locale, instantele judecatoresti, organismele de reglementare si / sau agentiile de aplicare a legii in scopul respectarii legilor si reglementarilor aplicabile sau ca raspuns la o procedura legala.

Vom impartasi, de asemenea, datele dumneavostra personale cu terte parti daca avem consimtamantul dumneavoastra sau pentru a detecta, a preveni sau a aborda in alt mod fraude, brese de securitate sau probleme tehnice sau pentru a proteja compania impotriva incalcarii drepturilor de proprietate sau impotriva incalcarii sigurantei Biofarm, a utilizatorilor, a altor candidati, a angajatilor si a altor persoane vizate, sau in cazurile prevazute de lege.

Vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal doar in scopurile si acelor terte parti, dupa cum este descris mai jos. Biofarm va lua masurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoasstra, cu caracter personal sunt prelucrate, securizate si transferate conform legii in vigoare.

7. FURNIZORII EXTERNI DE SERVICII

Acolo unde este necesar, vom insarcina alte companii si persoane fizice sa indeplineasca anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre, in numele nostru. Putem, de exemplu, sa furnizam, date cu caracter personal catre agenti, contractori sau parteneri pentru gazduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a va trimite informatii pe care le-ati solicitat.

Vom partaja sau pune la dispozitie furnizorilor externi de servicii acele informatii, in masura necesara, pentru a procesa solicitarile dumneavoastra. Aceste informatii nu pot fi folosite de acestia pentru orice alte scopuri, in special nu pentru scopurile lor sau pentru terte parti. Furnizorii de servicii externi Biofarm sunt obligati prin contract sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal.

8. ORGANISMELE PUBLICE

Vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal doar organismelor publice, daca acest lucru este cerut de lege. De exemplu, Biofarm va raspunde solicitarilor din partea instantelor judecatoresti, organelor de aplicare a legii, agentiilor de reglementare si altor autoritati publice si oficiale, care pot include astfel de autoritati si din afara tarii de resedinta.

9. TRANSFERURI INTERNATIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre destinatari stabiliti in afara Spatiului Economic European. Ne vom asigura ca toate transferurile au loc in conformitate cu legile aplicabile privind protectia datelor, inclusiv prin incheierea de contracte privind transferul de date daca este necesar.

Orice transferuri de date cu caracter personal in alte tari decat cele pentru care s-a luat o decizie in ceea ce priveste caracterul adecvat al nivelului de protectie a datelor de catre Comisia Europeana, asa cum sunt enumerate pe site-urile oficiale se efectueaza pe baza unor acorduri contractuale care utilizeaza clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana sau alte garantii corespunzatoare, in conformitate cu legea in vigoare.

Pentru a vedea lista tarilor pentru care exista o decizie de adecvare va rugam sa verificati urmatorul link https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

10. TRANSFERURILE DE AFACERI

In legatura cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vanzare sau alt transfer de active (colectiv denumite „Transfer de afaceri“), vom transfera date, inclusiv date cu caracter personal, intr-un volum rezonabil si dupa cum va fi necesar pentru Transferul de Afaceri, si cu conditia ca partea destinatara sa fie de acord sa respecte datele dvs cu caracter personal conform cadrului legislativ aplicabil privind protectia datelor.

Compania va continua sa asigure securitatea si confidentialitatea oricaror date personale si sa notifice utilizatorii afectati inainte ca datele cu caracter personal sa devina subiectul unei alte politici de prelucrare a datelor personale.

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CONFORM REGULAMENTULUI 679/2016 GDPR

Ca persoana vizata aveti drepturi specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra. Biofarm va va respecta drepturile individuale si se va ocupa de interesele dumneavoastra in mod corespunzator.

Dreptul de retragere a consimtamantului: Va puteti retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment.

Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu si care sunt in posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile pentru noi.

Dreptul la restrictie: Puteti obtine de la noi restrictia de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca:

 • contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada in care noi trebuie sa verificam exactitatea,
  • prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decat stergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, sau
  • va opuneti prelucrarii in perioada in care verificam daca motivele noastre legitime au intaietate fata de ale dvs.

Dreptul de acces: Ne puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem in posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct de la dumneavoastra si cui i-au fost dezvaluite, daca este cazul. Puteti obtine un exemplar de la noi, gratuit, continand datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-ati putea solicita.

Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa se bazeze pe consimtamantul dvs. sau sa fie necesara pentru executarea unui contract.

Dreptul la stergere: puteti obtine de la noi stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care:

 • datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate in alt mod;
 • aveti dreptul de a va opune prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) si sa exercitati acest drept de obiectie la prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;

Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:

 • in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea de catre noi;
 • in special pentru cerintele legale de pastrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.

Dreptul de opozitie: Puteti obiecta – in orice moment – cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. In acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, daca nu putem demonstra motive intemeiate, legitime, un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept. Daca te opui prelucrarii, te rugam sa specificati daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestora de catre noi.

Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Date de contact: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Email: anspdcp@dataprotection.ro

Va rugam sa retineti:

Perioada de timp: Vom incerca sa indeplinim cererea privind exercitarea unui drept in termen de 30 de zile de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul de raspuns poate fi prelungit din motive specifice referitoare la dreptul specific sau complexitatea solicitarii.

Restrictionarea accesului: In anumite situatii, este posibil sa nu putem sa va acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Daca vom refuza solicitarea dumneavoastra de acces, va vom informa cu privire la motivul refuzului.

In cererea dumneavoastra va rugam sa va identificati si sa detaliati solicitarea dumneavoastra cu informatii despre relatia pe care o aveti cu Biofarm precum si perioada la care se face referire.

Ne rezervam dreptul de a verifica identitatea dumneavoastra conform prevederilor Regulamentului 679/2016 GDPR.

● Imposibilitatea identificarii: In unele cazuri, este posibil sa nu putem sa va cautam datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate in cererea dumneavoastra.

In astfel de cazuri, in care nu va putem identifica drept persoana vizata, nu suntem in masura sa dam curs solicitarii dumneavoastra de a exercita drepturile legale asa cum sunt descrise in aceasta sectiune, daca nu furnizati informatii suplimentare care sa permita identificarea.

● Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a va exercita drepturile legale, va rugam sa contactati Ofiterul nostru cu Protectia Datelor printr-un email la adresa dpo.biofarm@biofarm.ro

12. ACTUALIZAREA NOTEI DE INFORMARE

Prezenta Nota de Informare este revizuita periodic pentru a include toate masurile tehnice si organizatorice introduse de Biofarm pentru a contribui la un mediu informatic echilibrat si securizat.

Aceasta versiune a fost actualizata la data de 16/04/2021